Erhvervscoaching​

Hvad er kognitiv coaching?​​

Coaching handler generelt om spørgsmål. Præcise, motiverende og forløsende spørgsmål. Kognitiv coaching er en indsigtsgivende, empirisk udforskende fremgangsmåde der har sine rødder i sokratisk dialog. Dette refererer til den grundlæggende samtaleform, hvor coachen vejleder klienten i udforskningen af et emne gennem spørgsmål, hvilket medfører ny indsigt og nye handlemuligheder.

Sokratisk dialog danner sammen med den motiverende samtale (Motivational Interviewing, Miller & Rollnick) baggrund for coaching hos Mette Balslev.

Den motiverende samtale er udviklet af psykologer og er en anerkendt, evidensbaseret samtaleteknik der bl.a. bruges i sundhedsvæsenet.

- Coachen hjælper klienten til at blive afklaret ift. egne værdier og livsmål og hjælper med at skabe indre motivation til forandring.

- Coachens opgave er at støtte, motivere og udforske.

- Coachen og klienten er sammen om at løse problemet i et tillidsforhold der bærer præg af partnerskab, empati, accept, respekt legitimering og støtte.

Hvad kan du forvente?​​

I et coachingforløb hos Mette Balslev har du adgang til den fulde pakke: Kognitive, evidensbaserede værktøjer til forståelse af og konstruktiv handlen på mekanismerne i din tænkning - Mindfulness i doser der kan mestres på stedet - afdækning af blinde pletter samt skarpe spørgsmål og plads til refleksion.

I coachingen kan fx også indgå de anerkendte 24 styrkekort fra The VIA Institute on Character (Seligman) som hjælper med at afdække dine topstyrker og hvordan du bruger dem; Bruger du din styrker rigtigt, kan du forvente en større følelse af autencitet, mere energi og robusthed og dermed mindre stress. Overforbruger du dine styrker, så udhuler du dem og de bliver i stedet din hæmsko.

Ligeledes kan Livshjulet indgå som forstørrelsesglas ift. hvor du befinder dig på de vigtigste områder i dit liv og bruges som sammenligningsgrundlag og dermed målingsredskab senere i forløbet.

Dette krydres med Mette Balslevs nærvær og 20 års erfaring i professionel kommunikation.

Hvad får du ud af det?​

Hvis du søger et konkret udviklingsværktøj, kan du finde det i coaching – uanset om du kommer som leder, medarbejder eller privatperson.​

Er du leder skal du - ud over selv at være velfungerende - fungere som motivation for dine medarbejdere. Du skal inspirere i medgang og modgang og dine ord og handlinger må have gennemslagskraft for at rodfæste sig hos alle dem, der skal modtage budskabet.

Som medarbejder har du måske problemer med at finde ordene og trænge igennem, når du skal præsentere for din leder. Måske har du svært ved at håndtere nye arbejdsvilkår og udfordringer. Det kan også være, at du længe har haft en målsætning om at komme tættere på et karrieremål.

Ligeledes kan det være svært at finde balancen mellem familieliv og arbejde. Arbejdsbyrden kan nogle gange vokse sig større end dine skuldre kan bære - måske er en kollega sygemeldt med stress, måske er der sygdom i nærmeste familie som tærer på kræfterne.

​For dig handler en stressreaktion måske ikke “kun” om overload i form af for mange opgaver og krav, men også om noget større og dybere, der knytter sig til din personlighed og dine erfaringer igennem både arbejds- og privatlivet. - Mange af os har en evne til at skubbe egne grænser og ignorere personlige behov i forsøget på at lappe alle ender og tilfredsstille alle og de forventninger, man føler der er til én. Dette skal forvaltes med omhu, og jo bedre du kender dig selv, desto bedre kan du sikre, at du får mest muligt ud af dit potentiale og lever det liv, du gerne vil, uden stress.

Jo bedre du kender dig selv, også under pres, når du føler dig truet eller er på gyngende grund, desto bedre kan du håndtere de problemer, som du møder på din vej på en konstruktiv, ærlig og effektiv måde.

​Kognitiv coaching er et håndværk, der får dit mål til at træde klart frem. Gennem de rette spørgsmål finder du ud af, hvordan du når sikkert derhen.

Hvad kan du ikke forvente?​

​Du kan ikke forvente en sludder for en sladder. Heller ikke at du går herfra uden noget brugbart som kan bringe dig videre i din proces.

Hør mere om hvordan jeg kan hjælpe dig

Har du behov for hjælp til erhvervscoaching, hjælper jeg gerne dig til større selvforståelse og afklaring af dine egne evner, styrker og ambitioner.

Læs gerne mere om personlig udvikling her

Kontakt mig på telefon +45 71 75 81 26. Jeg glæder mig til at hjælpe dig.​​​​

Du er også velkommen til at udfylde min kontaktformular

Jeg glæder mig til at høre fra dig.​​

Adresseoplysninger​

Mageløs 12, 2 tv
​5000 Odense C

Kontaktoplysninger​

71 75 81 26​

CVR: 35916202