Stressforebyggelse​

FOREBYG STRESS I DIN VIRKSOMHED, DER ER PENGE I'ET

​Stress har store menneskelige omkostninger for den ramte medarbejder.

​Det koster også på din virksomheds bundlinje. Det ved alle efterhånden. 

​Men ud over de synlige omkostninger ved en sygemeldt medarbejder er der også de skjulte. For eksempel:

 • Akut håndtering af den sygemeldtes kunder og sager - og dermed at andre kunder må vente
 • Risiko for “smitte”, fordi de øvrige medarbejdere bliver overbelastede
 • Rekruttering og oplæring af en vikar
 • Dine egne øgede bekymringer som chefen for det hele

De menneskelige omkostninger er for høje for alle parter. 

Jeg hjælper ledere og medarbejdere med redskaber til at komme af med og undgå stress. 

​Min anmelderroste stressbog, Frøen i gryden, bruges som en håndgribelig arbejdsbog i stressforebyggelse. 

Bogen kan købes over det hele og lånes på biblioteket. Den indgår i pensum på  uddannelsesinstitutioner, ligger i studievejledninger, bruges i kommunalt regi og private virksomheder efterhånden i hele landet.

HAR DU SYGEMELDTE MEDARBEJDERE?

Når man bliver sygemeldt  med stress, får man sjældent at vide hvordan man skal gå hjem og få det bedre. Selv brochurer fra lægen kan være uoverskuelige. 

Jeg har udviklet det evidensbaserede materiale, som selv den mest stressramte kan rumme.  ​

Kontakt mig for et tilbud på et oplæg eller et forløb om stressforebyggelse i din virksomhed - eller ring på telefonnummer 71758126.​

STRESS LAVER KLUDDERMOR I HOVEDET

De fleste af os oplever at være stressede i perioder, og det kan vi også godt holde til - men den vedvarende travlhed kan sætte sig som regulær stress.

​Det kan være svært at spotte begyndende stress hos en medarbejder. Men der er penge i at være i stand til det - og i at vide hvordan det skal gribes an.

For en stressramt medarbejder kan konsekvensen fx være, at tænkningen snævrer ind, at vedkommende sover dårligere og mangler koncentration.

Som kollega eller leder opleves medarbejderen tit som lidt mere nærtagende, kortluntet eller undvigende. 

Medarbejderen begynder måske også at trække sig fra kollegerne og det sociale samvær, som fx smalltalk i pauser eller at deltage i sociale arrangementer.​ 

Konsekvenserne for arbejdspladsen kan være, at medarbejderen:

 • ​glemmer aftaler og at svare mails
 • ikke får lavet konkrete opgaver
 • laver flere små og store fejl
 • forsøger at dække over og skjule forsinkelser
 • bruger længere tid på opgaverne
 • bliver irritabel - og måske også kommer til at lade det gå ud over kunderne
 • begynder at have mere sygefravær

Alt sammen noget, som giver lavere effektivitet og dårligere forretning - oven i de menneskelige konsekvenser for den enkelte ansatte og dig som ejerleder.​

SÅDAN HJÆLPER JEG MED AT FOREBYGGE STRESS I VIRKSOMHEDEN​

Ingen kan knipse med fingrene en enkelt gang og sige, at medarbejdere og ledere ikke bliver ramt af stress. Mange faktorer spiller ind, både i privat- og arbejdslivet - og hele verdenssituationen gør det ikke lettere. Derfor skal det gribes rigtigt an. 

​​Et forløb med stressforebyggelse hos mig kan indeholde:

 • Oplæg for medarbejdere og ledere (indgår altid)
  Alle får den samme evidensbaserede baggrundsviden om hvor stress kommer fra, hvad der trigger den, og værktøjer til at opdage, justere, og dermed undgå den. Det giver et fælles ståsted og afsæt i virksomheden. Bogen, Frøen i gryden, indgår.

​​

 • Værktøjer til ledere 1:1
  God ledelse er en hjørnesten i stressforebyggelse. Jeg hjælper med værktøjer og forståelse til at håndtere den daglige forebyggelse både for lederen selv og de ansatte. Selv verdens stærkeste mand kan ikke løfte alt selv.

​​

 • Opfølgende oplæg med uddybning af værktøjer
  Stressforebyggelse er en løbende, aktiv indsats - vi glemmer let de gode vaner når vi har travlt -  og genopfriskning og uddybning af værktøjerne er værd at prioritere.​

 • Workshops og 1:1 med udsatte medarbejdere
  Er der bekymring for begyndende stress, laver jeg workshops for små grupper skræddersyet efter behov. Regulære mindfulnessforløb kan indgå.  Er der medarbejdere, som er eller har været stressramte, hjælper jeg dem 1:1.

 • Online-moduler skræddersyet efter jeres behov                                                        
  Vi finder sammen ud af hvad der er mest brug for til medarbejderne, jeg laver og sammensætter videomateriale og licenser til jer i den mængde, I har brug for.                          

Jeg giver dig og dine medarbejdere viden og konkrete, jordnære værktøjer, som I hver især kan bruge med det samme, uden ekstraarbejde, for jeg har tygget det for jer.

Oplæg om og værktøjer til stressforebyggelse er altid udgangspunktet. Det giver jer en fælles forståelse og et fælles sprog om stress på tværs af virksomheden.

Stressforebyggelse er et alvorligt emne, men jeg formidler det i et forståeligt sprog, hvor alle kan være med. Illustrationer og forklaringer fra min kognitive stressbog indgår som levendegørende element. 

​​

Hvordan forebygger man stress?

Har du spørgsmål? Eller ønsker du et uforpligtende tilbud på et oplæg om stress, en workshop eller et forløb i din virksomhed?

Så ring eller skriv til mig på kontaktformularen her.​ Jeg glæder mig til at hjælpe jer.

konkrete værktøjer som 'dét der MINDFULNESS​​'

​Mindfulness er blevet lidt af et hurra-ord - ikke desto mindre er det en evidensbaseret tilgang og en uundværlig del af stressforebyggelse. 

Mindfulness er egentlig bare et værktøj til at få lidt ro fra de 60.000 tanker, vi alle sammen har hver dag. 

Det kan doseres i mundrette bidder som selv den mest hårdkogte forretningsmand kan se fidusen i at tage til sig. 

​Jeg er trænet af Jon Kabat-Zinn - manden der opfandt ordet mindfulness - så I får det næsten direkte fra hestens mule.

Min kognitive stressbog har rødder i mindfulness og tilbyder mere end 100 små øjenåbnere og muligheder for omlægninger i hverdagen.​

Jeg holder både korte introduktioner samt længere oplæg om mindfulness i virksomheder. 

Skal man fx omlægge arbejdsprocedurer - arbejde mere agilt - er mindfulness rammen og værktøjet til at få alle medarbejdere godt med. 

Jeg afvikler også regulære 8-ugers mindfulnessforløb (MBCT  med MBSR) i både private virksomheder og offentlige institutioner, i netværksgrupper, forløb for ansatte på skoler, uddannelsesinstitutioner, hjælpeorganisationer mm.​ 

hvordan adskiller min tilgang sig fra andre dygtige stressbehandleres?

Siden 2014 har jeg hjulpet stressramte tilbage på deres livsspor gennem terapi, coaching, undervisning og supervision.

​Jeg har nu mere end 3.800 samtaler med stressramte ejerledere, psykologer, praktiserende læger, ledere, private, studerende mm. bag mig.

Jeg har set hvordan det går galt - og hvor galt det går - når mennesker bliver ramt af stress. Jeg har undervejs i mit arbejdsliv også selv prøvet det.

Derfor har jeg nu samlet al min viden og værktøjer og lavet dét, som mange andre overser: Koblingspunktet.  

Koblingspunktet mellem ikke at turde tilegne sig viden, fordi der alle steder står hvor forfærdeligt, stress er, og dét at kunne blive klogere på stress og dermed tage kontrollen hjem igen.

​Uden angst og stress over at skulle af med stress.

​Jeg formidler stressforebyggelse med kreativitet, billedsprog og humor. I et sprog som alle kan forstå.​

Hør hvad mine kunder siger: Mød mine kunder og kontakt mig for et uforpligtende tilbud på et oplæg om stress eller et stressforebyggelse på min mail: 

kontakt(snabel a)mettebalslev.dk  eller på telefon på 71758126.​​

✓ Medlem af Dansk Psykoterapeutforening

✓ Mere end 3.500 sessioner med stress- og angstramte 

✓ 20 års erfaring i professionel formidling