​Kognitiv terapi

Vi ser ikke verden som verden er - vi ser verden som VI er"

Det er ikke de oplevelser, vi har, der direkte forårsager vores følelsesmæssige reaktioner: Mennesker der har haft samme oplevelser, vil reagere forskelligt.

Kun ved at undersøge hver enkelt persons syn på sagen, kan man grundlæggende forstå hvorfor de reagerede som de gjorde.​

Dette er ikke et nyt fænomen:​

"Mennesker forstyrres ikke af ting i sig selv, men af den betydning, de tillægger disse"

Slaven Epictetus

"Hvis et ydre objekt forstyrrer dig, er det ikke objektet i sig selv, men din bedømmelse af dette, som skaber smerte"

Kejser Marcus Aurelius​​

Vi mennesker er skabt til at handle - at løse de problemstillinger, vi bliver sat i - men hvis vi ikke kan handle os ud af dem, og ikke forstår hvorfor vi reagerer som vi gør, fx i forbindelse med angst og stress, så bliver vi ofte handlingslammede - og dét svarer til et kontroltab.

I kognitiv terapi handler det om at lære at forstå hvad vi er oppe imod, og hvor meget vores tænkning påvirker vores følelser, krop og adfærd. Værktøjer og viden giver nye handlemuligheder og nedbringer derfor mængden af bekymringstanker og tankemylder.

Hvad er kognitiv terapi?

Kognitiv terapi er den mest fremtrædende og internationalt anerkendte psykoterapeutiske hovedretning. Den bygger på mængder af kliniske erfaringer, teorier og forskning og kognitiv terapi er således evidensbaseret – effekten kan måles og vejes. Netop derfor er det specifikt kognitiv terapi, de fleste læger anbefaler, når man får en henvisning til psykolog.

Formålet med kognitiv terapi er, at du bliver symptomfri, bedres væsentligt og får en bedre livskvalitet. Dette indebærer at du får mere viden om din lidelse, mere indsigt i dit eget sind og bliver bedre i stand til at løse dine problemer, herunder at ændre din adfærd, så den bliver mere hensigtsmæssig - og dette gør man bl.a. ved hjælp af psykoedukation.

Psykoedukation vil sige at den viden, jeg sidder med om den lidelse, du har - og hvordan der bedst kan arbejdes med den - den giver jeg videre til dig, så du bedre forstår hvorfor du tænker og handler som du gør.​​

At arbejde kognitivt betyder overordnet:

  • at vi sammen konkretiserer dine problemstillinger ved hjælp af kognitive samtaleteknikker
  • at vi sammen formulerer en problemliste med de ting, du gerne vil arbejde med
  • at vi sammen laver en dagsorden i hver session så du ved at tiden bliver udnyttet godt
  • at jeg laver psykoedukation - så du i sidste ende kan blive din egen terapeut, og jeg blive overflødig
  • at vi på forskellige plan arbejder med at ændre negative automatiske tanker, leveregler og grundantagelser (skemata)
  • at du hurtigt i forløbet får arbejdsredskaber, der virker i forhold til dit aktuelle problem
  • at vi aftaler hjemmeopgaver mellem samtalerne, så det gode arbejde fortsætter mellem sessionerne
  • at du bestemmer dagens emne – men at jeg altid har forslag til hvilken retning, vi kan gå

​Jeg tilbyder kognitiv terapi til unge og voksne og arbejder ud fra samme grundlæggende principper som kognitive psykologer​

​Relationen er vigtig

Relationsarbejdet fylder en stor del af arbejdsprocessen – uden en god relation kan man hive nok så mange teorier og metoder op af tasken, de virker ikke hvis ikke du kan mærke autenciteten og nærværet hos behandleren. Jeg arbejder med hjertet fremme på første række og gør hyppigt brug af de nyere tilgange indenfor kognitiv terapi, nemlig Compassion Focused Therapy (Medfølelsesfokuseret terapi) , Positiv psykologi, Acceptance & Commitment Therapy (ACT) og Mindfulness. Kombinationen af mine forskellige værktøjer gør, at der ud over lindring på det akutte plan også sættes gang i en vedvarende personlig udvikling. 

Hos mig bliver du ikke spurgt ved første samtale om du har lyst til at komme igen - jeg opfordrer til at du går hjem og mærker efter og derefter selv går ind og booker en ny tid i mit bookingsystem hvis det giver mening for dig at indlede et forløb hos mig.

Det optimale behandlingsforløb

Et forløb hos mig er anderledes end hos mange andre, da jeg laver en kombination af kognitiv terapi, NADA-akupunktur og Mindfulness. Konstellationen af de tre har en selvforstærkende effekt.​ Ønsker du af én eller anden grund ikke NADA-akupunktur, koncentrerer vi os om kognitiv terapi og Mindfulness. Læs gerne mere om NADA og Mindfulness andetsteds på siden.

Mine klienter kommer ofte fra omegnen af Odense, Ringe og Middelfart, men jeg tilbyder også kognitiv terapi til klienter på hele Fyn. Kontakt mig på telefon 71 75 81 26, hvis du gerne vil booke en behandling eller har spørgsmål. Du er også velkommen til at udfylde min kontaktformular. Jeg glæder mig til at høre fra dig.​​

Adresseoplysninger​

Mageløs 12, 2 tv
​5000 Odense C

Kontaktoplysninger​

71 75 81 26​

CVR: 35916202